onsdag 16. november 2011

Blir kontoret mindre viktig eller vil tillit og relasjoner fortsette å prege gode og effektive organisasjoner?

Jeg kommenterte en artikkel i Ukeavisen ledelse i dag. Temaet er digitaliseringen av arbeidsplassen og hvorvidt dette innebærer at kontoret er mindre viktig enn tidligere.
Artikkelen er interessant men jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i Karen Sobel Lojeskis forskning og teorier omkring temaene "Virtual Distance" og "Virtual Risk". Konsepter som er mye mer ufordrende for oss enn at vi, rent teknisk, har mulighetene til å jobbe virtuellt.

Hva skal til for at de digitale mulighetene skal gi full effekt?

Good old fashioned face to face communications.

Det er utrolig hva som kan gjøres etter et møte i ett og samme rom!

Les mer:
http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/kontoret-blir-mindre-viktig/

og:
virtualdistance.com