onsdag 27. juli 2011

Terror og floskler går ikke sammen

I lys av forrige ukes terroranslag mot Norge blir det feil å skrive om floskler og adferd.
Neste innlegg kommer derfor ikke før midt i august.

Norge står samlet uansett hva

fredag 15. juli 2011

Floskelsommer del II - Er lederskapsfloskler nyttige?

Lederskapsfloskler (mis)brukes slik at kjernebudskapet undertrykkes og bare de mer filosofisk anlagte reflekterer over hva de faktisk innebærer.
For hva betyr det egentlig «...å lykkes gjennom andre» (Lederskapsfloskel #23), eller «å gjøre andre gode» (Lederskapsfloskel #28), eller «å spille hverandre gode» (Lederskapsfloskel #71).
Disse tre er ved første øyekast like men har, i et lederskapsperspektiv, ganske forskjellig intensjon til tross for at mye av kjernen er den samme:
    • #23 henspiller på mitt eget mål, «jeg lykkes som leder gjennom andre» 
    • #28 handler bl.a. om mitt ansvar for å utvikle andre «...andre blir gode ved at jeg som leder spille på deres styrker»
    • #71 handler bl.a. om ansvar for hverandre, at to pluss to blir fem (Lederskapsfloskel #34) eller med Nils Arne Eggens ord «Du får itt væra me’ hvis du itte spill dem andre go’»
En modell (av mange) om såkalte High Performance Teams setter suksessfaktorene til «Commitment to the Mission, to Excellence, and to the Team».
Ved å relatere flosklene 23, 28 og 71 til denne modellen kan man si at #23 handler om Mission, #28 om Excellence og #71 om «the Team».
Lederskapsflosklene er med andre ord nyttige, presise og viktige lederskapsprinsipper som forsvinner i sin egen svulstige banalitet!
Følg med videre, sommeren 2011 er floskelsommer.
PS: Den som har satt penger på at jeg aldri skulle sitere Nils Arne Eggen har herved tapt veddemålet.
PSPS: Mot ekstreme odds ;-!

tirsdag 5. juli 2011

Hvorfor er det så mange floskler om lederskap?

De fleste har hørt eller lest uttalelser som «lederskap er å skape resultater gjennom andre», «...ta avgjørelser», « være rollemodell» osv osv.
Har du noen gang lurt på hvorfor disse «one-liners» om lederskap (og sikkert andre fag) ofte får et nærmest banalt floskelpreg?
Jeg bistår for tiden en mellomstor norsk bedrift i arbeidet med å utarbeide et ledertreningsprogram. Som ledd i dette arbeidet har det naturlig nok vært samtaler omkring selskapets mål og de der av utledede mål for ledertreningen.
I disse samtalene har det kommet opp flere av nevnte «one-liners» og det var en av kundens ledere som brukte floskel-ordet først, omtrent slik «… det er jo en floskel men det er jo sånn det er!».
Og det er sånn det er!
Og det er sånn det må være!

Fordi lederskap er handling, lederskap er observerbar adferd. Lederen defineres ikke av hva han eller hun tror, mener, synes, tenker eller håper men av den adferd omverdenen kan se - Det vedkommende GJØR!
Derfor flosklene. Fordi de beskriver det som blir gjort og fordi lederskap i bunn og grunn kan beskrives som en samling selvfølgeligheter.

Og en floskel er gjerne beskrivelse av en selvfølgelighet.

Følg med - 2011 er floskelsommer!