fredag 20. januar 2012

Lederens magiske ord

Ole Brumms magiske ord er «takk»! «Takk», dette korte, enkle ordet som vi bruker litt for lite både som individer og som ledere. Når vi sier «takk» kan vi samtidig trekke linjene til et annet, litt lenger ord - Lederens magiske ord, «tillit»!
Jeg har lenge hatt lyst til å skrive om tillit (jeg har i det hele tatt lenge hatt lyst til å skrive mer enn jeg har fått til men det får jeg komme tilbake til ved en senere anledning), her er første innlegg som er helt fullt dedikert til dette lille men helt sentrale ordet for ledere. 
Hvem er vi som ledere hvis vi ikke viser tillit til våre kollegaer, det være seg over-, side- eller underordnede, kunder eller leverandører? En tidligere arbeidsgivers kvalitetsorganisasjon brukte følgende forkortelse som slagord: AMOC - Always Meet Our Commitments

… som er lett å si men vanskelig å gjøre. Hvis vi ser på vårt forhold til og etterlevelse av tidsfrister, kvalitet, kvantitet, involvering, ærlighet osv så svikter de fleste av oss fra tid til annen i større eller mindre grad?

Kan man sette tall på tillit - beregne matematisk hvor mye eller lite tillit som finnes? Kanskje, men i tilfelle bare som en indikasjon, ikke et «svar» med to streker under.
Nedenstående formel kan brukes for å få denne indikasjonen. Formelen ble utledet av to personer med sentralt ansvar for kundeforholdet mellom en stor industriell aktør og dennes IKT-leverandør. Kontraktsverdien var på mer enn fire milliarder britiske pund, nærmere 50 milliarder norske kroner - tillit var derfor en vesentlig faktor for alle involverte.

Formelen gjengis her med tillatelse fra Mike Law, Client Delivery Executive i det som den gang het EDS. Jeg har latt den stå i originalspråk, engelsk:
T=(C+R+I)/S
Trustworthiness - tillitCredibility - troverdighetReliability - pålitelighetIntimacy - intimitetSelf Orientation - selv-orientering
Troverdighet handler om ord, om det du sier, eksempelvis «jeg tror på det du sier om…»
Pålitelighet handler om handlinger, om det du gjør, eksempelvis «jeg stoler på at du…»
Initimitet (*) handler om følelser, om hvordan du har det, eksempelvis «jeg er komfortabel med å diskutere dette…»
Selv-orientering handler om motiv, om hva du ønsker å oppnå, for eksempel «jeg har tillit til at min sjef bryr seg om meg som medarbeider…»


Til slutt: Hvordan skape tillit, hvordan utøve slik adferd at de tre faktorene i telleren øker og S’en, nevneren, reduseres?
Det blir tema i neste innlegg men en liten smaksprøve kan ikke skade:
Trust men and they will be true to you; treat them greatly and they will show themselves great. -Ralph Waldo Emerson

Litt å tenke på: Er tillit blitt mer eller mindre viktig i vår digitale hverdag?
(*)«nærhet» er kanskje et bedre norsk ord?