onsdag 16. november 2011

Blir kontoret mindre viktig eller vil tillit og relasjoner fortsette å prege gode og effektive organisasjoner?

Jeg kommenterte en artikkel i Ukeavisen ledelse i dag. Temaet er digitaliseringen av arbeidsplassen og hvorvidt dette innebærer at kontoret er mindre viktig enn tidligere.
Artikkelen er interessant men jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i Karen Sobel Lojeskis forskning og teorier omkring temaene "Virtual Distance" og "Virtual Risk". Konsepter som er mye mer ufordrende for oss enn at vi, rent teknisk, har mulighetene til å jobbe virtuellt.

Hva skal til for at de digitale mulighetene skal gi full effekt?

Good old fashioned face to face communications.

Det er utrolig hva som kan gjøres etter et møte i ett og samme rom!

Les mer:
http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/kontoret-blir-mindre-viktig/

og:
virtualdistance.com

onsdag 27. juli 2011

Terror og floskler går ikke sammen

I lys av forrige ukes terroranslag mot Norge blir det feil å skrive om floskler og adferd.
Neste innlegg kommer derfor ikke før midt i august.

Norge står samlet uansett hva

fredag 15. juli 2011

Floskelsommer del II - Er lederskapsfloskler nyttige?

Lederskapsfloskler (mis)brukes slik at kjernebudskapet undertrykkes og bare de mer filosofisk anlagte reflekterer over hva de faktisk innebærer.
For hva betyr det egentlig «...å lykkes gjennom andre» (Lederskapsfloskel #23), eller «å gjøre andre gode» (Lederskapsfloskel #28), eller «å spille hverandre gode» (Lederskapsfloskel #71).
Disse tre er ved første øyekast like men har, i et lederskapsperspektiv, ganske forskjellig intensjon til tross for at mye av kjernen er den samme:
    • #23 henspiller på mitt eget mål, «jeg lykkes som leder gjennom andre» 
    • #28 handler bl.a. om mitt ansvar for å utvikle andre «...andre blir gode ved at jeg som leder spille på deres styrker»
    • #71 handler bl.a. om ansvar for hverandre, at to pluss to blir fem (Lederskapsfloskel #34) eller med Nils Arne Eggens ord «Du får itt væra me’ hvis du itte spill dem andre go’»
En modell (av mange) om såkalte High Performance Teams setter suksessfaktorene til «Commitment to the Mission, to Excellence, and to the Team».
Ved å relatere flosklene 23, 28 og 71 til denne modellen kan man si at #23 handler om Mission, #28 om Excellence og #71 om «the Team».
Lederskapsflosklene er med andre ord nyttige, presise og viktige lederskapsprinsipper som forsvinner i sin egen svulstige banalitet!
Følg med videre, sommeren 2011 er floskelsommer.
PS: Den som har satt penger på at jeg aldri skulle sitere Nils Arne Eggen har herved tapt veddemålet.
PSPS: Mot ekstreme odds ;-!

tirsdag 5. juli 2011

Hvorfor er det så mange floskler om lederskap?

De fleste har hørt eller lest uttalelser som «lederskap er å skape resultater gjennom andre», «...ta avgjørelser», « være rollemodell» osv osv.
Har du noen gang lurt på hvorfor disse «one-liners» om lederskap (og sikkert andre fag) ofte får et nærmest banalt floskelpreg?
Jeg bistår for tiden en mellomstor norsk bedrift i arbeidet med å utarbeide et ledertreningsprogram. Som ledd i dette arbeidet har det naturlig nok vært samtaler omkring selskapets mål og de der av utledede mål for ledertreningen.
I disse samtalene har det kommet opp flere av nevnte «one-liners» og det var en av kundens ledere som brukte floskel-ordet først, omtrent slik «… det er jo en floskel men det er jo sånn det er!».
Og det er sånn det er!
Og det er sånn det må være!

Fordi lederskap er handling, lederskap er observerbar adferd. Lederen defineres ikke av hva han eller hun tror, mener, synes, tenker eller håper men av den adferd omverdenen kan se - Det vedkommende GJØR!
Derfor flosklene. Fordi de beskriver det som blir gjort og fordi lederskap i bunn og grunn kan beskrives som en samling selvfølgeligheter.

Og en floskel er gjerne beskrivelse av en selvfølgelighet.

Følg med - 2011 er floskelsommer!

torsdag 6. januar 2011

(Kommunal) brøyting!

Del 1 - Vinteren 1985
Undertegnede pugger "Veiledning i bergningstjeneste" før eksamen...

Del 2 - 6. Januar 2011
Kommunale brøytetjenester på sparebluss, brøytesjåføren stenger innkjøringen til et to-sifret antall husstander men en flott brøytekant tvers over innkjøringen. Når kommer den private brøytetjenesten for å rydde opp? Neppe før jeg skal hjem…
Del 3
Hovmod står for fall! Du verden så uskyldige brøytekanter ser ut når det snør tett: Uskyldshvite og 25-30cm høye. Men la deg ikke lure - de er som trojanske hester og kan skjule hardpakket brøyteis med innslag av salt, barneleker og grus.
Resultat: Liten bil bryter seg IKKE gjennom brøytekanter, ei heller de som skyldes kommunal sparing, men parkerer seg selv flott og vippende med brøytekanten under buken.
Del 4
Det var et kapittel om «Grunnleggende mekanikk» den gang da i 1985.
Del 5
Alene med liten bil - som fortsatt hviler buken midt oppe på toppen av en solid kommunal sparekant.
Det var noe den gang da i 1985 om likevekt mellom to krefter, noe med dekomponering, noe med friksjon og spesiellt rullende friksjon (hadde det med sammentrykking av underlaget å gjøre tro?).
Del 6
Bærum kommune skal spare fire mill på brøytebudsjettet - Det skal ikke brøytes før ved 10cm snøfall (før var grensen fire cm).
Turen til Sandvika i morges tok 45 minutter mot normalt 17-18min. Inntrykket var at Lommedalsveien ikke var brøytet i det hele tatt - hverken da jeg kjørte ut eller da jeg kjørte hjem.
Vær med på en kort tankerekke: Snaut 60.000 av kommunens innbyggere er sysselsatt. Hvis alle 60.000 var femten minutter senere på jobb enn normalt gikk det tapt 15.000 arbeidstimer på grunn av nedbør i morges. Hvis vi tar i og regner 2000t per årsverk gikk det med 7,5 årsverk. Iht www.ssb.no  er kommunens gjennomsnittsinntekt 478.200. Svært forenklet gikk det altså med 7,5 * gjennomsnittsinntekt eller 3.58millioner kroner i morges.
Når kommunen sparer penger på brøyting betyr det på ingen måte at samfunnet sparer noe som helst!
Avslutning
Godt man har kunder som leverer ut signalgule klær:
Varselblink på,
tenk HMT - på med signalgul jakke,
frem med spaden,
dekomponer krefter, vurder friksjon,
SPA,
SPA mer,
SPA enda mer,
rygg ut - kjør hjem - Parker.

Godt nytt år!
PS: Jeg har hatt nytte av bergningskompetansen også før dagens eventyr men dette er første gang jeg sto ansvarlig for hendelsesforløpet HELT SELV! 
PSPS: Jeg lover å skrive om lederskap neste gang!