tirsdag 19. oktober 2010

Endelig - Bloggen er aktiv

Så har jeg endelig kastet meg på bloggbølgen - Ikke akkurat som «early adaptor» men dog; jeg er i gang.

Hva vil du finne her?
Bloggen er først og fremst tenkt brukt for å dele observasjoner og tanker omkring lederskap, adferd, tenkning og beslutninger.
Noe vil være opplagtheter, noe vil sette tankene i sving og noe vil forhåpentligvis provosere. Fint om noen har nytte av det jeg skriver men på ingen måte en forutsetning fra min side!
Jeg har selvsagt også en ambisjon om at det jeg skriver skal gjøre potensielle kunder nysgjerrige på next action!

Temaer? Alt som har med lederskap å gjøre! Godt lederskap, dårlig lederskap, uklart lederskap - Det dreier seg om adferd! Lederen kan, som jeg har uttalt utallige ganger, mene hva han eller hun vil om sitt eget lederskap men det er og blir lederens observerbare adferd som definerer vedkommende som leder - Helt uavhengig av hva lederen selv mener.

Jeg regner også med at innleggene ikke vil være ensidig lederskapsorientert men bevege seg langs aksen mellom lederskap (leadership) og ledelse (management).

Den som følger med får se...

Ingen kommentarer: