torsdag 6. januar 2011

(Kommunal) brøyting!

Del 1 - Vinteren 1985
Undertegnede pugger "Veiledning i bergningstjeneste" før eksamen...

Del 2 - 6. Januar 2011
Kommunale brøytetjenester på sparebluss, brøytesjåføren stenger innkjøringen til et to-sifret antall husstander men en flott brøytekant tvers over innkjøringen. Når kommer den private brøytetjenesten for å rydde opp? Neppe før jeg skal hjem…
Del 3
Hovmod står for fall! Du verden så uskyldige brøytekanter ser ut når det snør tett: Uskyldshvite og 25-30cm høye. Men la deg ikke lure - de er som trojanske hester og kan skjule hardpakket brøyteis med innslag av salt, barneleker og grus.
Resultat: Liten bil bryter seg IKKE gjennom brøytekanter, ei heller de som skyldes kommunal sparing, men parkerer seg selv flott og vippende med brøytekanten under buken.
Del 4
Det var et kapittel om «Grunnleggende mekanikk» den gang da i 1985.
Del 5
Alene med liten bil - som fortsatt hviler buken midt oppe på toppen av en solid kommunal sparekant.
Det var noe den gang da i 1985 om likevekt mellom to krefter, noe med dekomponering, noe med friksjon og spesiellt rullende friksjon (hadde det med sammentrykking av underlaget å gjøre tro?).
Del 6
Bærum kommune skal spare fire mill på brøytebudsjettet - Det skal ikke brøytes før ved 10cm snøfall (før var grensen fire cm).
Turen til Sandvika i morges tok 45 minutter mot normalt 17-18min. Inntrykket var at Lommedalsveien ikke var brøytet i det hele tatt - hverken da jeg kjørte ut eller da jeg kjørte hjem.
Vær med på en kort tankerekke: Snaut 60.000 av kommunens innbyggere er sysselsatt. Hvis alle 60.000 var femten minutter senere på jobb enn normalt gikk det tapt 15.000 arbeidstimer på grunn av nedbør i morges. Hvis vi tar i og regner 2000t per årsverk gikk det med 7,5 årsverk. Iht www.ssb.no  er kommunens gjennomsnittsinntekt 478.200. Svært forenklet gikk det altså med 7,5 * gjennomsnittsinntekt eller 3.58millioner kroner i morges.
Når kommunen sparer penger på brøyting betyr det på ingen måte at samfunnet sparer noe som helst!
Avslutning
Godt man har kunder som leverer ut signalgule klær:
Varselblink på,
tenk HMT - på med signalgul jakke,
frem med spaden,
dekomponer krefter, vurder friksjon,
SPA,
SPA mer,
SPA enda mer,
rygg ut - kjør hjem - Parker.

Godt nytt år!
PS: Jeg har hatt nytte av bergningskompetansen også før dagens eventyr men dette er første gang jeg sto ansvarlig for hendelsesforløpet HELT SELV! 
PSPS: Jeg lover å skrive om lederskap neste gang!

2 kommentarer:

Bjørn Einar Bjerke sa...

Her er en sak om snebrøytingen i Søgne kommune:

http://bit.ly/etAlde

Storm Jarl Landaasen sa...

Jens Christian

Det du har skrevet om her handler da vitterlig om ledelse. Nærmere bestemt om manglende ledelse og manglende kunnskap om hva ledelse er, inkludert total mangel på konsekvensanalyse. Selvsagt handler det også om dårlige ledere.

Vi har 430 kommuner i Norge og 21 fylker (om vi tar med Svalbard). Ved å fjerne ett adminsitrasjons- og politikernivå kutter man ut 8600 leke-ledere (kommunestyrepolitikere) om vi regner et snitt på 20 kommunestyrerepresentanter pr. kommune. I tillegg kommer råd- og utvalgsmedlemmer og kommuneadminsitrasjonene. Tenk hvilken nytteverdi disse kunne skapt i næringsliv og annen produktiv virksomhet.
Siden mange sliter med begrepet "fylkeskommunen" kan man gjerne bruke navnet "kommune" på de 21 (inkludert Svalbard) delene av Norge.

Storm