tirsdag 5. juli 2011

Hvorfor er det så mange floskler om lederskap?

De fleste har hørt eller lest uttalelser som «lederskap er å skape resultater gjennom andre», «...ta avgjørelser», « være rollemodell» osv osv.
Har du noen gang lurt på hvorfor disse «one-liners» om lederskap (og sikkert andre fag) ofte får et nærmest banalt floskelpreg?
Jeg bistår for tiden en mellomstor norsk bedrift i arbeidet med å utarbeide et ledertreningsprogram. Som ledd i dette arbeidet har det naturlig nok vært samtaler omkring selskapets mål og de der av utledede mål for ledertreningen.
I disse samtalene har det kommet opp flere av nevnte «one-liners» og det var en av kundens ledere som brukte floskel-ordet først, omtrent slik «… det er jo en floskel men det er jo sånn det er!».
Og det er sånn det er!
Og det er sånn det må være!

Fordi lederskap er handling, lederskap er observerbar adferd. Lederen defineres ikke av hva han eller hun tror, mener, synes, tenker eller håper men av den adferd omverdenen kan se - Det vedkommende GJØR!
Derfor flosklene. Fordi de beskriver det som blir gjort og fordi lederskap i bunn og grunn kan beskrives som en samling selvfølgeligheter.

Og en floskel er gjerne beskrivelse av en selvfølgelighet.

Følg med - 2011 er floskelsommer!

Ingen kommentarer: