fredag 15. juli 2011

Floskelsommer del II - Er lederskapsfloskler nyttige?

Lederskapsfloskler (mis)brukes slik at kjernebudskapet undertrykkes og bare de mer filosofisk anlagte reflekterer over hva de faktisk innebærer.
For hva betyr det egentlig «...å lykkes gjennom andre» (Lederskapsfloskel #23), eller «å gjøre andre gode» (Lederskapsfloskel #28), eller «å spille hverandre gode» (Lederskapsfloskel #71).
Disse tre er ved første øyekast like men har, i et lederskapsperspektiv, ganske forskjellig intensjon til tross for at mye av kjernen er den samme:
    • #23 henspiller på mitt eget mål, «jeg lykkes som leder gjennom andre» 
    • #28 handler bl.a. om mitt ansvar for å utvikle andre «...andre blir gode ved at jeg som leder spille på deres styrker»
    • #71 handler bl.a. om ansvar for hverandre, at to pluss to blir fem (Lederskapsfloskel #34) eller med Nils Arne Eggens ord «Du får itt væra me’ hvis du itte spill dem andre go’»
En modell (av mange) om såkalte High Performance Teams setter suksessfaktorene til «Commitment to the Mission, to Excellence, and to the Team».
Ved å relatere flosklene 23, 28 og 71 til denne modellen kan man si at #23 handler om Mission, #28 om Excellence og #71 om «the Team».
Lederskapsflosklene er med andre ord nyttige, presise og viktige lederskapsprinsipper som forsvinner i sin egen svulstige banalitet!
Følg med videre, sommeren 2011 er floskelsommer.
PS: Den som har satt penger på at jeg aldri skulle sitere Nils Arne Eggen har herved tapt veddemålet.
PSPS: Mot ekstreme odds ;-!

2 kommentarer:

paffpaff sa...

Dette illustrerer din definisjon av lederskap som adferd , herunder kommunikasjon: Gode tanker går ikke hjem hvis de formuleres for floskelpreget.

OleN sa...

Det at lederskap ofte beskrives med slike floskler indikerer jo også at ledelse er ganske enkelt.
Det er jo også enkelt å beskrive en løper, men det er dramatisk forskjell på løpere.

At noe er grunnleggende enkelt betyr ikke at det ikke er stor forskjell på de som utøver det. Jeg kan godt løpe, men en god løper knuser meg. Jeg kan godt lede, men en god leder vil få gruppen til å yte mer.

At det er grunnleggende enkelt betyr også at det er enkelt å bli mye bedre med trening (hvis man ikke allerede er god).

Turn er eksempel på noe som er grunnleggende vanskelig. Det er vanskelig å beskrive, og det er svært vanskelig å utøve. Du skal trene svært mye før du får til noe som ligner.